خلاقیت در طراحی بسته بندی زعفران

خلاقیت در طراحی بسته بندی زعفران در ایران :

استفاده از هویت بصری اصیل ایرانی اولین نکته در طراحی این بسته بندی است. هویتی که امروزی شده و به دور از جزییات،به سادگی معرف محصول و در خدمت آن است. به قولی یک طرح امروزی است.

انجام و تکمیل این پروژه سه ماه به طول کشید که بیشتر این زمان، مربوط به بحث تحقیقات و بررسی بسته های موجود در بازار و رویکرد شرکت ها در حوزه بسته بندی زعفران بود.

در این طرح تمام کلیشه های مرسوم بسته بندی زعفران، از جمله در سایز، قطع بسته،‌ رنگ بندیو همچنین ساختار بسته تغییر داده شده است . روی بسته فقط دو کلمه درج شده است . یکی نام شرکت و دیگری وزن محصول . این ساده ترین حالت معرفی یک محصول است.

مشخص بون محصول از مهمترین خواسته کارفرما بوده و تاثیر مهمی بر انتخاب مشتری جهت اطمینان از کیفیت محصول (‌زعفران ) را ایجاد می کند. خواسته دیگر کارفرما طراحی یک بسته اقتصادی است(‌از جهت هزینه های تولید ) و لوکس متمایز با رقبا بوده است .

ادامه مطلب